Jakość(Dual Rec)

Wybór jakości zdjęć rejestrowanych w trakcie nagrywania filmów.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Jakość(Dual Rec)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Bardzo wysoka/Wysoka/Standard