Ustaw. Bluetooth

Do kontroli ustawień nawiązywania połączenia Bluetooth między aparatem a smartfonem. Aby móc korzystać z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji, konieczne jest sparowanie aparatu ze smartfonem.
Aby sparować aparat ze smartfonem i umożliwić korzystanie z funkcji powiązania z informacjami o lokalizacji, należy sięgnąć do rozdziału „Ust. łącza inf. o poł.”.

  1. MENU (Sieć) → [Ustaw. Bluetooth] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Funkcja Bluetooth (WŁ./WYŁ.):
Ustawianie, czy funkcja Bluetooth aparatu ma być włączona, czy też nie.
Parowanie:
Wyświetlanie ekranu parowania aparatu ze smartfonem przy użyciu aplikacji PlayMemories Mobile.
Wyświetl adres urz.:
Wyświetlanie adresu BD aparatu.