Lista ikon na ekranie

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane poniżej mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

Tryb monitora

Tryb wizjera

W trybie auto lub trybie wyboru sceny

Tryb P/A/S/M/Rozległa panorama

W przypadku odtwarzania

Ekran informacji podstawowych

Ekran histogramu

 1. P P* A S M
  Tryb fotograf.
  Przywołanie pamięci
  Ikony rozpoznania sceny
  Wybór sceny
  NO CARD
  Stan karty pamięci
  100
  Pozostała liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć
  Proporcje zdjęć
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Rozmiar obrazu zdjęć
  Jakość obrazu zdjęć
  Szybkość klatek filmów
  Ustawienie zapisu filmów
  Dostępne połączenie Bluetooth/Niedostępne połączenie Bluetooth
  Połączono ze smartfonem/Nie połączono ze smartfonem
  100%
  Poziom naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
  Ładowanie lampy błyskowej
  Wspomaganie AF
  Efekt ustawień Wył. 
  NFC jest włączone
  Tryb samolotowy
  Ikona nakładania
  Brak zapisu dźwięku filmów
  Nagryw. proxy
  Reduk. szumu wiatru
  SteadyShot Wył./Wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Uzyskiwanie informacji o lokalizacji/Informacji o lokalizacji nie można uzyskać
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  ×2.0
  Inteligentny teleobiektyw
  Plik bazy danych zapełniony/Błąd pliku bazy danych
  Inteligentny zoom/ Wyr. zoom obr./Zoom cyfrowy
  Tryb oglądania 
  100-0003
  Numer folderu-Numer pliku
  Ochrona
  Format plików filmowych
  DPOF
  Ustawiony DPOF
  Zdalne sterow. PC
  Jasne monitorow.
  Zapis informacji o prawach autorskich włączony
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Szybkość klatek w przypadku rejestrowania HFR
  Czas NAGRYW.
  Asysta wyś. Gamma
  Automatyczne kadrowanie obiektu
  Zapisywanie danych/Liczba pozostałych obrazów do zapisu
  PRZECHWYT.
  Przechwytywanie zdjęć
  Nie można rejestrować zdjęć
  Automat. Dual Rec
  Anuluj ostrość
  AF z podążaniem WYŁ.
  Ostrość punktu
  Wykonanie procedury Ostrość punktu
 2. Tryb pracy
  Tryb błysku/Red.czerw.oczu
  ±0.0
  Korekcja błysku 
  Tryb ostrości
  Obszar ostrości
  Tryb pomiaru
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, niestandardowy, temperatura barwowa, filtr barwny)
  Optymalizacja D-Range/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Strefa twórcza/Kontrast, nasycenie, wyrazistość
  Prio. tw./oczu w AF
  Efekt wizualny
  Informacje o prawach autorskich do obrazu


  Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu


  Profil zdjęcia
  Zarys
 3. AF z podążaniem
  Informacje pomocnicze dla funkcji AF z podążaniem przypisanej do przycisku środkowego
  Wł./wył. wybór punktu ostrości
  Informacje pomocnicze dla ustawienia Obszar ostrości
  Anuluj ostrość
  Informacje pomocnicze dla ustawienia Anuluj ostrość


  Wskaźnik bracketingu

  Kompensacja ekspozycji/Pomiar ręczny
  STBY
  Gotowość do nagrywania filmu
  REC 1:00:12
  Faktyczny czas nagrywania filmu (godziny: minuty: sekundy)
  Funkcja pierścienia obiektywu
  Funkcja pokrętła sterowania
  Funkcja pokrętła regulacji
  Ostrość
  Ogranicznik zakresu ostrości
  1/250
  Czas otwarcia migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  ISO400
  ISO AUTO
  Czułość ISO


  Przewodnik ustawień ekspozycji

  Blokada AE
  Wskaźnik czasu otwarcia migawki
  Wskaźnik przysłony
  Histogram
  Informacje o lokalizacji
  90°44′55″N
  233°44′55″W
  Informacje o szerokości/długości geograficznej
  Poziomica cyfrowa
  Poziom dźwięku
  Sygnalizacja zdjęcia w trybie DRO/Auto HDR
  Błąd efektu wizualnego
  2017-1-1
  10:37AM
  Data nagrania
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Sterowanie REC
  Obszar pomiaru punktowego
  C:32:00
  Wskazania autodiagnostyki
  00:00:00:00
  Kod czasowy (godzina:minuta:sekunda:klatka)
  00 00 00 00
  Bit użytkownika