Pocz. powiększ. (zdjęcie)

Ustawianie początkowej skali powiększenia, gdy używana jest funkcja [Powiększenie]. Wybór ustawienia pomocnego przy kadrowaniu ujęcia.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Pocz. powiększ.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

x1.0:
Wyświetlanie obrazu o takim samym powiększeniu jak ekran rejestrowania obrazu.
x5.3:
Wyświetlanie obrazu w 5,3-krotnym powiększeniu.