Przechwytywanie zdjęć z kadrów nagrywanego filmu (Dual Rec)

Istnieje możliwość przechwytywania zdjęć z kadrów nagrywanego filmu bez konieczności zatrzymywania nagrywania. Funkcja Dual Rec pozwala rejestrować równocześnie zarówno filmy jak i zdjęcia.

 1. Naciśnięciem przycisku MOVIE rozpocznij nagrywanie filmu.

 2. Naciśnij przycisk migawki, aby przechwycić zdjęcie.
  • Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje wyświetlenie na ekranie pozostałej liczby zdjęć, jakie można zarejestrować.
  • W trakcie rejestrowania zdjęć, na ekranie wyświetlany jest komunikat [PRZECHWYT.].
 3. Ponownie naciśnij przycisk MOVIE, aby zakończyć nagrywanie filmu.

Wskazówka

 • Rozmiar obrazu lub jakość obrazu zdjęć można wybrać z MENU → (Ustawienia fotograf.2)→[Rozm. ob. (Dual Rec)]/[Jakość(Dual Rec)].

Uwaga

 • Przy pewnych ustawieniach nagrywania lub ustawieniach trybu funkcja Dual Rec może być niedostępna.
 • Po ustawieniu w pozycji [Nagryw. proxy] opcji [WŁ.], funkcja Dual Rec jest niedostępna.
 • Nagranie zdjęcia może chwilę potrwać w zależności od używanej karty pamięci.
 • Może zostać zarejestrowany dźwięk migawki.
 • Podczas korzystania z funkcji Dual Rec nie można używać lampy błyskowej.