Panorama: Kierunek

Określa kierunek ruchu aparatu podczas wykonywania obrazów panoramicznych.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Panorama: Kierunek] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

W prawo:
Panoramowanie aparatem od lewej do prawej.
W lewo:
Panoramowanie aparatem od prawej do lewej.
W górę:
Panoramowanie aparatem z dołu do góry.
W dół:
Panoramowanie aparatem z góry na dół.