Korzystanie z lampy błyskowej

Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa doświetla rejestrowany obiekt. Używanie lampy błyskowej zapobiega również poruszeniom obrazu wskutek drgań aparatu.

 1. Naciśnij przycisk (Wysunięcie lampy błyskowej), aby wysunąć lampę błyskową.
  • Lampa błyskowa nie jest wysuwana automatycznie.

 2. Naciśnij przycisk migawki do oporu.
  • Dostępne tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazu i funkcji.

Gdy lampa błyskowa nie jest używana

Jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej, wsuń ją do korpusu aparatu.

Uwaga

 • Zamocowana osłona przeciwsłoneczna obiektywu może przesłaniać światło lampy błyskowej i rzucać cień na dolną część rejestrowanego obrazu. Ściągnij osłonę przeciwsłoneczną obiektywu.
 • Uruchomienie błysku przed całkowitym wysunięciem lampy błyskowej może to spowodować awarię.
 • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów. (Używając lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie) z oświetleniem LED, można korzystać z oświetlenia LED.)
 • Gdy zewnętrzna lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie) jest zamocowana w stopce multiinterfejsowej, stan zewnętrznej lampy błyskowej ma priorytet względem ustawienia lampy błyskowej opisywanego produktu. Nie można korzystać z wbudowanej lampy błyskowej opisywanego produktu.
 • Przed podłączeniem osprzętu, na przykład lampy błyskowej, do stopki multiinterfejsowej lub odłączeniem go od niej należy najpierw wyłączyć opisywany produkt. Mocując osprzęt, należy upewnić się, że jest on dobrze przymocowany do opisywanego produktu.
 • Stopki multiinterfejsowej nie należy używać z dostępną w handlu lampą błyskową o napięciu 250 V lub więcej, albo o odwrotnej polaryzacji niż aparat. Może to spowodować usterkę.
 • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, wykonaj zdjęcie z dala od obiektu lub ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.
 • W przypadku fotografowania z zewnętrzną lampą błyskową, na obrazie mogą pojawić się jasne i ciemne pasy, jeżeli ustawiony czas otwarcia migawki jest krótszy niż 1/4000 sekundy. Jeżeli tak się zdarzy, Sony zaleca rejestrowanie obrazów w trybie błysku ręcznego i ustawienie poziomu błysku na 1/2 lub wyżej.
 • Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową można znaleźć w witrynie Sony, albo uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.