Obszar wykryw. fazy

Ustawianie, czy obszar AF z wykrywaniem fazy ma być wyświetlany czy nie.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[Obszar wykryw. fazy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Obszar AF z wykrywaniem fazy będzie wyświetlany.
WYŁ.:
Obszar AF z wykrywaniem fazy nie będzie wyświetlany.

Uwaga

  • Gdy wartość F jest większa niż F8, nie można korzystać z funkcji AF z wykrywaniem fazy. Dostępna jest tylko automatyczna regulacja ostrości z pomiarem kontrastu.
  • Po ustawieniu w pozycji [Format pliku] opcji [XAVC S HD], a w pozycji [ Ust. nagrywania] opcji [120p]/[100p] nie można korzystać z funkcji AF z wykrywaniem fazy. Dostępna jest tylko automatyczna regulacja ostrości z pomiarem kontrastu.
  • W przypadku nagrywania filmów, obszar AF z wykrywaniem fazy nie będzie wyświetlany.