Auto. kadrowanie (zdjęcie)

Gdy opisywany produkt wykryje i zarejestruje twarze, obiekty w trybie makro lub obiekty śledzone przez funkcję [AF z podążaniem], nastąpi automatyczne przycięcie obrazu w celu uzyskania właściwej kompozycji, a następnie jego zapisanie. Zapisywane są oba obrazy – przycięty i nieprzycięty. Obraz przycięty jest zapisywany w tym samym rozmiarze co plik wyjściowy.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Auto. kadrowanie] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Nie przycina obrazów.
Automatyczne:
Automatycznie przycina obrazy, aby uzyskać właściwą kompozycję.

Uwaga

 • Funkcja [Auto. kadrowanie] nie jest dostępna przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Rozległa panorama], [Film] lub [Duża l. klatek na sek.], albo gdy w pozycji [Wybór sceny] ustawiono opcję [Z ręki o zmierzchu], [Sporty] lub [Korekcja drgań].
 • Przycięcie obrazu może nie zapewnić najlepszej kompozycji kadru ze względu na warunki otoczenia.
 • Funkcji [Auto. kadrowanie] nie można ustawić, gdy w pozycji [Jakość] ustawiono opcję [RAW] lub [RAW & JPEG].
 • Ustawienie [Auto. kadrowanie] nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
  • W pozycji [Tryb pracy] ustawiono opcję [Zdjęcia seryjne], [Samowyzw. (ser.)], [Bracket seryjny], [Bracket pojedynczy], [Brack.bal.bieli] lub [Bracket DRO].
  • Czułość ISO jest ustawiona na [Wieloklatk. red. sz.].
  • Opcja [DRO/Auto HDR] ma ustawienie [Auto HDR].
  • Inne funkcje zoomu niż zoom optyczny
  • W przypadku fotografowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości
  • W pozycji [Efekt wizualny] ustawiono opcję [Miękka ostrość], [Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], [Miniatura], [Akwarela] lub [Ilustracja].