Jasność wizjera

W przypadku korzystania z wizjera elektronicznego, jego jasność jest dobierana w opisywanym produkcie w zależności od panujących warunków otoczenia.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jasność wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Automatyczne:
Automatyczna regulacja jasności.
Ręczny:

Wybór jasności wizjera elektronicznego w zakresie od –2 do +2.

Uwaga

  • Jasności wizjera elektronicznego nie można regulować w poniższych sytuacjach. Maksymalna jasność będzie wynosić [±0].
    • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku].
    • Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania].
    • W trakcie rejestrowania z dużą szybkością klatek