Numer pliku

Wybór metody numeracji plików ze zdjęciami.

  1. MENU (Ustawienia) → [Numer pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Seryjny:
Opisywany produkt numeruje pliki po kolei do momentu osiągnięcia wartości „9999” bez zerowania licznika.

Wyzeruj:
Opisywany produkt na nowo rozpoczyna numerację po zapisaniu pliku w nowym folderze i przypisuje plikom numery począwszy od „0001”.
(Gdy folder przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)