Środki ostrożności

Informacje można również znaleźć w rozdziale „Uwagi dotyczące użytkowania aparatu” w pozycji Instrukcja obsługi opisywanego produktu (w zestawie).

Kopie zapasowe kart pamięci

W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu. Należy utworzyć kopie bezpieczeństwa danych.

 • Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci, odłączony przewód USB lub urządzenie zostanie wyłączone.
 • Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych.

Błąd pliku bazy danych

Jeśli do urządzenia włożysz kartę pamięci, która nie zawiera pliku bazy danych obrazów i włączysz zasilanie, urządzenie automatycznie tworzy plik bazy danych obrazów, wykorzystując część pojemności karty pamięci. Procedura może zająć dużo czasu i w tym czasie nie można używać urządzenia, dopóki proces ten nie zostanie zakończony.
Jeżeli wystąpi błąd pliku bazy danych, należy wyeksportować wszystkie obrazy do komputera przy użyciu programu PlayMemories Home i sformatować kartę pamięci z poziomu opisywanego produktu.

Nie używać/przechowywać urządzenia w następujących miejscach

 • W miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura, albo duża wilgotność
  W miejscach, takich jak zaparkowany na słońcu samochód, korpus aparatu może ulec deformacji, co grozi awarią.
 • Przechowywanie w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może ulec odbarwieniu lub deformacji, co grozi awarią.
 • W miejscu narażonym na drgania
 • W pobliżu silnego pola magnetycznego
 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do wnętrza urządzenia. Grozi to usterką urządzenia, w niektórych przypadkach usterka może być trwała.
 • W miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność
  Na obiektywie może tworzyć się pleśń.

Przechowywanie

Jeśli aparat jest brudny po użyciu, wyczyść go. Woda, piasek, kurz, sól itp. pozostawione w aparacie mogą spowodować usterkę.

Środki ostrożności przy przenoszeniu

 • Nie przenosić aparatu przymocowanego do statywu. Grozi to uszkodzeniem otworu gniazda statywu.
 • Nie należy stosować nadmiernej siły w stosunku do aparatu, na przykład trzymać za monitor lub część z lampą błyskową, uderzać w obiektyw itp.

Temperatury robocze

Nie jest wskazane fotografowanie w miejscach, gdzie panują skrajnie niskie lub wysokie temperatury spoza podanego zakresu.

Kondensacja wilgoci

 • Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca, może dojść do kondensacji wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Kondensacja wilgoci może spowodować awarię urządzenia.
 • Aby zapobiec kondensacji pary wodnej przy przenoszeniu produktu z miejsca zimnego do ciepłego, produkt należy włożyć do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć bez dostępu powietrza. Odczekać około godziny, aż temperatura produktu wyrówna się z temperaturę otoczenia.
 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz urządzenie i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. W przypadku fotografowania zawilgoconym obiektywem nie ma możliwości uzyskania ostrych obrazów.

Zgodność danych obrazu

Opisywany aparat jest zgodny ze specyfikacją DCF (Design rule for Camera File system) - uniwersalnym standardem ustalonym przez organizację JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

Filmy XAVC S można odtwarzać wyłącznie na urządzeniach obsługujących format XAVC S.

Informacje dotyczące monitora i wizjera

 • Jeśli używasz aparatu w niskiej temperaturze, obraz może być rozmyty. Nie jest to usterka.
 • Nie należy naciskać na ekran. Ekran może się odbarwić, co będzie przyczyną usterki.
 • Jeśli na ekranie widoczne są krople wody lub innych cieczy, należy go wytrzeć miękką szmatką. Jeśli ekran pozostanie mokry, to stan jego powierzchni może ulec zmianie lub pogorszeniu. Może to spowodować usterkę.
 • Jeśli odległość do obiektu jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiektyw miękką szmatką itp.
 • W aparacie użyto części magnetycznych włącznie z magnesami. Nie zbliżaj do aparatu przedmiotów wrażliwych na oddziaływanie pól magnetycznych, z uwzględnieniem kart kredytowych i dyskietek.

Usługi i oprogramowanie dostarczane przez inne firmy

Usługi sieciowe, zawartość oraz [system operacyjny i] oprogramowanie opisywanego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i w dowolnym momencie może nastąpić zmiana, przerwanie lub zaprzestanie ich świadczenia i mogą być wymagane opłaty, rejestracja i informacje o karcie kredytowej.