Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy][Zdjęcia seryjne].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zdjęcia seryjne: Hi / Zdjęcia seryjne: Mid/ Zdjęcia seryjne: Lo


Typ migawki
Migawka mechanicz. Automatyczne/Migawka elektronicz.
Zdjęcia seryjne: Hi Maksymalnie 24 zdj. na sekundę*
Zdjęcia seryjne: Mid Maksymalnie 10 zdj. na sekundę* Maksymalnie 10 zdj. na sekundę*
Zdjęcia seryjne: Lo Maksymalnie 3,5 zdj. na sekundę Maksymalnie 3,5 zdj. na sekundę

* Gdy wartość F jest większa niż F8, ostrość jest zablokowana z nastawą dla pierwszego zdjęcia.

Wskazówka

 • Aby regulacja ostrości i ekspozycji była przeprowadzana w sposób ciągły, ustaw poniższe opcje:
  • [Tryb ostrości]: [Ciągły AF]
  • [AEL z nac. spustu]: [WYŁ.] lub [Automatyczne]

Uwaga

 • Zdjęcia seryjne są niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Rozległa panorama].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Wybór sceny] i wybrano inny rodzaj sceny niż [Sporty].
  • W pozycji [Efekt wizualny] jest ustawiona jedna z poniższych opcji:[Miękka ostrość] [Malowidło HDR] [Cz-b o bogatej grad.] [Miniatura] [Akwarela] [Ilustracja]
  • Opcja [DRO/Auto HDR] ma ustawienie [Auto HDR].
  • Opcja [ISO] ma ustawienie [Wieloklatk. red. sz.].
  • Używana jest funkcja [Zdj. z uśmiechem].
 • Przy ustawieniu [Migawka mechanicz.] w pozycji [Typ migawki], szybkości zdjęć seryjnych nie można ustawić na [Zdjęcia seryjne: Hi].