Asysta wyś. Gamma

W celu wykorzystania szerokiej dynamiki, w przypadku filmów rejestrowanych przy współczynniku gamma S-Log przyjęto założenie, że zostaną one poddane obróbce po zakończeniu filmowania. Z tego względu, podczas rejestrowania są one wyświetlane przy słabym kontraście i monitorowanie może być utrudnione. Korzystając z funkcji [Asysta wyś. Gamma], można odtworzyć kontrast odpowiadający normalnemu współczynnikowi gamma. Dodatkowo funkcję [Asysta wyś. Gamma] można również stosować przy odtwarzaniu filmów na monitorze/w wizjerze aparatu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Asysta wyś. Gamma].
  2. Wybierz odpowiednie ustawienie stroną góra/dół pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja [Asysta wyś. Gamma] nie będzie stosowana.
Automatyczne:
Wyświetlanie filmów z efektem [S-Log2→709(800%)], gdy współczynnik gamma ustawiony w pozycji [Profil zdjęcia] to [S-Log2], oraz z efektem [S-Log3→709(800%)] przy ustawionym współczynniku gamma [S-Log3].
S-Log2→709(800%):
Wyświetlanie filmów ze współczynnikiem gamma S-Log2 zapewniającym odtwarzanie kontrastu odpowiadające normie ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Wyświetlanie filmów ze współczynnikiem gamma S-Log3 zapewniającym odtwarzanie kontrastu odpowiadające normie ITU709 (800%).

Uwaga

  • Przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [Asysta wyś. Gamma] podczas odtwarzania, obraz jest wyświetlany w oparciu o bieżące ustawienie współczynnika gamma w pozycji [Profil zdjęcia], a nie o wartość współczynnika gamma filmu wykrywaną automatycznie.
  • Funkcja [Asysta wyś. Gamma] nie jest stosowana w odniesieniu do filmów wyświetlanych na ekranie podłączonego do aparatu telewizora lub monitora.