Powiększenie

Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz przed wykonaniem zdjęcia.

W odróżnieniu do funkcji [Wspomaganie MF], obraz można powiększyć bez korzystania z pierścienia obiektywu.
 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Powiększenie].
 2. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby powiększyć obraz, i za pomocą strony góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania wybierz obszar, który chcesz powiększyć.
  • Każdorazowe naciśnięcie środkowej części zmienia skalę powiększenia.
  • Początkowe powiększenie można ustawić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Pocz. powiększ.].
 3. Potwierdź ostrość.
  • Naciśnij przycisk (Usuń), aby przesunąć powiększany fragment do środka obrazu.
  • W trybie ostrości [Ostrość ręczna], ostrość można regulować, gdy obraz jest powiększony. Funkcja [Powiększenie] zostanie anulowana po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Czas pow. ust. ostr.].
 4. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Dotykowa obsługa funkcji powiększenia

Można powiększać obraz i ustawiać ostrość, dotykając monitora.Wcześniej w pozycji [Obsługa dotykowa] wybierz inne ustawienie niż [WYŁ.]. Rejestrując obrazy z poziomu monitora w trybie ostrości [Ostrość ręczna], funkcję [Powiększenie] można wykonać pukając dwukrotnie obszar wymagający regulacji ostrości.
Rejestrując obrazy przez wizjer, dwukrotne puknięcie wyświetla ramkę w środku monitora, którą można przesunąć przeciągając ją. Obraz jest powiększany naciśnięciem środkowej części pokrętła sterowania.

Wskazówka

 • Podczas korzystania z funkcji powiększenia można przesuwać powiększony obszar przeciągając go na panelu dotykowym.
 • Aby zakończyć działanie funkcji powiększenia, wystarczy ponowne dwukrotnie puknąć w monitor. Można także wyjść z trybu funkcji powiększenia, naciskając spust migawki do połowy.