Lepsza automatyka

Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny. Ten tryb umożliwia rejestrowanie wyrazistych obrazów ujęć przy słabym oświetleniu lub pod światło.

W przypadku słabego oświetlenia lub ujęć pod światło, aparat może w razie potrzeby zarejestrować kilka obrazów i utworzyć z nich obraz zespolony itp. w wyższej jakości niż w trybie Inteligentna automatyka.
 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Tryb auto).
 2. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb auto][Lepsza automatyka].
 3. Skieruj aparat na obiekt.
  Po rozpoznaniu sceny przez aparat na ekranie pojawi się ikona rozpoznanej sceny. Jeśli to konieczne, na ekranie może pojawić się (ikona nakładania).

 4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Gdy urządzenie tworzy zdjęcia składane, proces zapisu trwa dłużej niż zwykle. W takim przypadku widoczna jest ikona (ikona nakładania) i słychać kilka razy odgłosy pracy migawki, ale rejestrowany jest tylko jeden obraz.
 • Gdy wyświetlana jest ikona (ikona nakładania), nie wolno poruszać aparatem do momentu zakończenia rejestrowania serii zdjęć.
 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy korzystasz z funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w niektórych warunkach otoczenia.
 • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], urządzenie nie może utworzyć obrazu łączonego.
 • W trybie [Lepsza automatyka] większość funkcji jest ustawianych automatycznie i nie można samodzielnie zmieniać tych ustawień.