Rozm. ob. (Dual Rec)

Wybór rozmiaru zdjęć rejestrowanych w trakcie nagrywania filmów.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Rozm. ob. (Dual Rec)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

L: 17M/M: 7.5M/S: 4.2M