Red.sz.wys.ISO (zdjęcie)

Przy wykonywaniu zdjęć z wysokim ISO aparat redukuje szumy, które stają się tym wyraźniejsze, im wyższa jest czułość urządzenia.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[Red.sz.wys.ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Normalna:
Włącza zwykłą redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
Niska:
Włącza średnią redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
WYŁ.:
Wyłącza redukcję szumów wysokiej czułości ISO. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.

Uwaga

 • Funkcja [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępna w następujących trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • [Rozległa panorama]
 • Po ustawieniu w pozycji [Jakość] opcji [RAW], funkcja ta nie będzie dostępna.
 • Funkcja [Red.sz.wys.ISO] nie działa w przypadku obrazów RAW przy ustawieniu [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość].