Jakość (zdjęcie)

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Jakość] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

RAW:
Format pliku: RAW (zapis w skompresowanym formacie RAW)
Ten format plików nie jest poddawany obróbce cyfrowej. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.

  • Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar zdjęcia nie jest wyświetlany na ekranie.

RAW & JPEG:
Format pliku: RAW (zapis w skompresowanym formacie RAW) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym czasie. Jest to przydatne, gdy potrzebne są 2 pliki obrazu: JPEG do podglądu i RAW do edycji. Jakość obrazów JPEG jest ustawiona na [Wysoka].

Bardzo wysoka:
Format pliku: JPEG
Obraz jest kompresowany do formatu JPEG i zapisywany w wyższej jakości niż [Wysoka].

Wysoka:
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG podczas nagrywania.

Standard:
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG podczas nagrywania. Ze względu na fakt, że współczynnik kompresji przy ustawieniu [Standard] jest wyższy niż przy ustawieniu [Wysoka], rozmiar pliku przy ustawieniu [Standard] jest mniejszy niż przy ustawieniu [Wysoka]. Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać większą liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza.

Obrazy RAW

  • Do otwarcia pliku z obrazem RAW z poziomu opisywanego aparatu potrzebny jest program Image Data Converter. Image Data Converter pozwala otwierać pliki z obrazami RAW, a następnie konwertować je do popularnych formatów obrazowych, takich jak JPEG lub TIFF, albo korygować balans bieli, nasycenie lub kontrast obrazu.
  • W stosunku do obrazów RAW nie można stosować funkcji [Auto HDR] ani funkcji [Efekt wizualny].

Uwaga

  • Jeżeli obrazy nie będą edytowane na komputerze, wskazane jest rejestrowanie ich w formacie JPEG.
  • Do obrazów w formacie RAW nie można dodawać znaczników rejestracji DPOF (zlecenie wydruku).