Ostrość ręczna

W przypadku trudności z uzyskaniem prawidłowej ostrości w trybie autofokusu, ostrość można ustawić ręcznie.

  1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej (A), aby wybrać MF.

  2. Przekręć czołowy pierścień obiektywu, aby uzyskać właściwą ostrość.

    • Gdy przekręcisz czołowy pierścień obiektywu, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
  3. Zarejestruj obraz naciskając przycisk migawki do oporu.

Wskazówka

  • Funkcję ustawiania ostrości można przypisać do tylnego pierścienia obiektywu wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Nast. pierśc. obiekt.].

Uwaga

  • W przypadku korzystania z wizjera, należy wyregulować poziom dioptrażu, aby uzyskać prawidłową ostrość w wizjerze.
  • Ponowne wybranie opcji [Tryb ostrości] spowoduje anulowanie jakiejkolwiek odległości ogniskowej ustawionej ręcznie.