Ef. gładkiej skóry (zdjęcie)

Ustawianie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Ef. gładkiej skóry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja [Ef. gładkiej skóry] nie będzie wykorzystywana.

WŁ.:
Funkcja [Ef. gładkiej skóry] będzie wykorzystywana.

Wskazówka

  • Gdy opcja [Ef. gładkiej skóry] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać poziom efektu.Wybierz poziom efektu naciskając prawą lub lewą sekcję pokrętła sterowania.

Uwaga

  • Funkcja [Ef. gładkiej skóry] jest niedostępna przy opcji [RAW] w pozycji [Jakość].
  • Funkcja [Ef. gładkiej skóry] jest niedostępna w przypadku obrazów RAW przy ustawieniu [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość].