Czas pracy akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Trwałość akumulatora Liczba zdjęć
Fotografowanie Tryb ekranu ok. 400
Tryb wizjera ok. 370
Faktyczne filmowanie Tryb ekranu ok. 75 min.
Tryb wizjera ok. 75 min.
Ciągłe filmowanie Tryb ekranu ok. 135 min.
Tryb wizjera ok. 135 min.

Uwaga

 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć dotyczą sytuacji, gdy akumulator został w pełni naładowany. Czas eksploatacji akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas eksploatacji akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów przy ustawieniach domyślnych w poniższych warunkach:
  • Akumulator używany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Używana karta pamięci Sony SDXC (U3) (sprzedawana oddzielnie)
 • Liczby podana w pozycji „Fotografowanie” zostały wyliczona według normy CIPA i dotyczą fotografowania w następujących warunkach:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
  • Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową.
  • Zoom jest przełączany pomiędzy dwiema skrajnymi pozycjami W i T.
 • Liczba minut przy nagrywaniu filmów została wyliczona w oparciu o normę CIPA i dotyczy ona nagrywania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Zwykłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do ciągłej operacji rejestrowania obrazu aż do osiągnięcia limitu (29 minut) i kontynuowania nagrywania przez ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE (Film). Inne funkcje, takie jak zoom, nie są obsługiwane.