Ust. AF Twarz/Oczy

Funkcja ta służy do ustalania, czy aparat będzie ustawiać ostrość z priorytetem na twarzach lub oczach, czy też nie.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 2.00 lub nowszej.

Procedurę [AF priorytet oczu] można wykonać na dwa sposoby.

 • Ustawiając ostrość na oczach przez naciśnięcie przycisku migawki do połowy.
 • Ustawiając ostrość na oczach przez naciśnięcie przycisku ustawień własnych. Szczegóły dotyczące używania przycisku ustawień własnych w celu wykonania procedury [AF priorytet oczu] można znaleźć w objaśnieniach poniżej ().
 1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Prio. tw./oczu w AF:
Ustawianie, czy przy włączonym autofokusie mają być wykrywane twarze i oczy wewnątrz obszaru ostrości i czy ma być ustawiana ostrość na oczach (AF priorytet oczu), czy też nie. ([WŁ.]/[WYŁ.])
(Uwaga: Obsługa aparatu różni się w przypadku korzystania z przycisku ustawień własnych w celu wykonania procedury [AF priorytet oczu].)
Wykrywanie obiektu:
Wybór docelowego obiektu do wykrywania.
[Człowiek]: Wykrywanie ludzkich twarzy/oczu.
[Zwierzę]: Wykrywanie zwierzęcych oczu. Twarze zwierzęce nie są wykrywane.
Wyś. ramki wykr. tw.:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania twarzy po wykryciu ludzkiej twarzy. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Wyśw. oczu zwierząt:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania oczu po wykryciu twarzy zwierzęcia. ([WŁ.]/[WYŁ.])


Ramka wykrywania twarzy

Gdy urządzenie wykrywa twarz, pojawia się szara ramka wykrywania twarzy. Gdy urządzenie ustali, że autofokus jest włączony, ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały.
W przypadku zarejestrowania priorytetu kolejności dla poszczególnych twarzy z wykorzystaniem funkcji [Rejestracja twarzy], w opisywanym produkcie zostanie automatycznie wybrana twarz o najwyższym priorytecie i ramka wykrycia twarzy wokół tej twarzy zmieni kolor na biały. Ramki wykrywania twarzy w przypadku zarejestrowanych twarzy zmieniają kolor na czerwonawo-purpurowy.


Ramka wykrywania oczu

Biała ramka wykrywania oczu pojawi się, gdy zostanie wykryte oko i aparat określi, że autofokus jest możliwy w zależności od ustawień.

Ramka wykrywania oczu jest wyświetlana w następujący sposób, gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] ustawiono opcję [Zwierzę].


[AF priorytet oczu] przez przycisk ustawień własnych

Z funkcji AF priorytet oczu można również korzystać po przypisaniu [AF priorytet oczu] do przycisku ustawień własnych. Aparat może ustawiać ostrość na oczach tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Jest to przydatne, gdy chcesz tymczasowo zastosować funkcję AF priorytet oczu na całym ekranie bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości]. Aparat nie ustawia ostrości automatycznie, jeżeli nie wykryto twarzy lub oczu.
(Uwaga: Przy próbie ustawienia ostrości na oczach przez naciśnięcie przycisku migawki do połowy, aparat wykrywa tylko twarze lub oczy wewnątrz obszaru ostrości określonego w pozycji [Obszar ostrości] lub wokół niego. Jeżeli aparat nie wykryje twarzy lub oczu, wykonuje zwykłe automatyczne ustawianie ostrości.)

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. AF Twarz/Oczy][Wykrywanie obiektu] → odpowiednie ustawienie.
 3. Skieruj aparat na twarz człowieka lub zwierzęcia i naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF priorytet oczu].
 4. Naciśnij przycisk migawki, przytrzymując przycisk.


Wskazówka

 • Jeśli chcesz, aby ramka wykrywania twarzy lub oczu znikła po upływie określonego czasu, gdy aparat ustawi ostrość na twarzy lub oczach, ustaw w pozycji [Auto. czysz. obsz. AF] opcję [WŁ.].

Uwaga

 • Przy ustawieniu [Człowiek] w pozycji [Wykrywanie obiektu] oczy zwierząt nie będą wykrywane. Gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] ustawiono opcję [Zwierzę], ludzkie twarze nie są wykrywane.
 • Gdy w pozycji [Wybór sceny] ustawiono [Portret], w pozycji [Prio. tw./oczu w AF] na stałe ustawiona jest opcja [WŁ.], a w pozycji [Wykrywanie obiektu] na stałe ustawiona jest opcja [Człowiek].
 • Gdy w pozycji [Zdj. z uśmiechem] ustawiono [WŁ.], w pozycji [Prio. tw./oczu w AF] na stałe ustawiona jest opcja [WŁ.], a w pozycji [Wykrywanie obiektu] na stałe ustawiona jest opcja [Człowiek].
 • Gdy w pozycji [Wykrywanie obiektu] ustawiono opcję [Zwierzę], nie można korzystać z poniższych funkcji.
  • AF z podążaniem
  • Śr. AF z podążaniem
  • Pr. tw. w pom. wiel.
  • Prio. zarej. twarzy
  • Ef. gładkiej skóry
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy obiekt jest w cieniu.
  • Gdy obiekt jest nieostry.
  • Gdy obiekt za dużo się rusza.
 • Gdy obiekt za dużo się rusza, ramka wykrywania może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.
 • W zależności od okoliczności nie można ustawić ostrości na oczach.
 • Gdy aparat nie może ustawić ostrości na ludzkich oczach, zamiast nich będzie wykrywał i ustawiał ostrość na twarzy. Aparat nie może ustawić ostrości na oczach, gdy nie została wykryta żadna ludzka twarz.
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Funkcja AF priorytet oczu nie jest dostępna przy pokrętle trybu ustawionym na (Film) lub podczas filmowania.
 • Ramka wykrywania oczu nie jest wyświetlana, gdy funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna.
 • Funkcji wykrywania twarzy/oczu nie można używać razem z poniższymi funkcjami:
  • Funkcje zoomu inne niż zoom optyczny.
  • [Rozległa panorama]
  • [Posteryzacja] w pozycji [Efekt wizualny]
  • Powiększenie
  • Przy ustawieniu [Krajobraz], [Nocny widok] lub [Zachód słońca] w pozycji [Wybór sceny]
  • W przypadku rejestrowania z dużą szybkością klatek.
 • Funkcji wykrywania twarzy nie można używać razem z poniższymi funkcjami:
  • Filmowanie przy ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [Ust. nagrywania]
 • Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
 • Nawet jeśli w pozycji [Wyś. ramki wykr. tw.] lub [Wyśw. oczu zwierząt] jest ustawiona opcja [WYŁ.], wokół twarzy lub oczu z ustawioną ostrością pojawi się zielona ramka ostrości.
 • W trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], w pozycji [Prio. tw./oczu w AF] na stałe jest ustawiona opcja [WŁ.].
 • W celu wykrycia zwierzęcych oczu, tak ustaw kadr, aby widoczne były zarówno oczy, jak i nos zwierzęcia. Po ustawieniu ostrości na pysku zwierzęcia łatwiej będzie wykryć oczy zwierzęcia.
 • Nawet przy ustawieniu [Zwierzę] w pozycji [Wykrywanie obiektu] oczu niektórych rodzajów zwierząt nie można wykryć.