Selektor NTSC/PAL

Odtwarzanie filmów zarejestrowanych opisywanym urządzeniem na telewizorze z systemem NTSC/PAL.

  1. MENU (Ustawienia) → [Selektor NTSC/PAL] [Enter]

Uwaga

  • Po włożeniu karty pamięci, którą uprzednio sformatowano w innym systemie wideo, pojawi się komunikat informujący o konieczności ponownego sformatowania karty.
    W przypadku chęci nagrywania z wykorzystaniem innego systemu, należy ponownie sformatować kartę pamięci lub użyć innej karty.
  • Wykonanie polecenia [Selektor NTSC/PAL] i zmiana ustawienia domyślnego spowoduje, że na ekranie początkowym pojawi się komunikat „Uruchomiono w NTSC.” lub „Uruchomiono w PAL.”.