Panorama: Rozmiar

Określa rozmiar obrazu podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Rozmiar obrazu zależy od ustawienia [Panorama: Kierunek].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Panorama: Rozmiar] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Gdy opcja [Panorama: Kierunek] ma ustawienie [W górę] lub [W dół].

Standardowy: 3872×2160

Szeroki: 5536×2160


Gdy opcja [Panorama: Kierunek] ma ustawienie [W lewo] lub [W prawo].

Standardowy: 8192×1856

Szeroki: 12416×1856