Zdj. z uśmiechem

Aparat automatycznie wykona zdjęcie, gdy wykryje uśmiechniętą twarz.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wer. 2.00 lub nowszej.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Zdj. z uśmiechem] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Funkcja [Zdj. z uśmiechem] nie będzie wykorzystywana.
WŁ.:
Aparat automatycznie wykona zdjęcie, gdy wykryje uśmiechniętą twarz. W przypadku czułości wykrywania można wybrać [Włączony: Lekki uśmiech], [Włączony: Normalny uśmiech], lub [Włączony: Szeroki uśmiech].

Wskazówki dotyczące efektywnego wykrywania uśmiechu

 • Nie należy chować oczu za grzywką, oczy powinny być zwężone.
 • Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp.
 • Twarz powinna znajdować się na wprost urządzenia i w miarę możliwości na tym samym poziomie.
 • Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech łatwiej wykryć, gdy widoczne są zęby.
 • Jeżeli naciśniesz przycisk migawki w trybie zdjęcia z uśmiechem, urządzenie wykona zdjęcie. Potem powraca do trybu zdjęcia z uśmiechem.

Uwaga

 • Funkcji [Zdj. z uśmiechem] nie można używać razem z poniższymi funkcjami:
  • [Rozległa panorama]
  • [Efekt wizualny]
  • W przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie].
  • W pozycji [Wybór sceny] ustawiono opcję [Krajobraz], [Nocny widok], [Zachód słońca], [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań].
  • Przy nagrywaniu filmów.
  • W trakcie rejestrowania z dużą szybkością klatek
 • Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Jeżeli opisywany produkt nie może wykryć uśmiechu, zmień czułość wykrywania uśmiechu.
 • W przypadku śledzenia twarzy z użyciem funkcji [AF z podążaniem] przy uruchomionej funkcji Zdjęcie z uśmiechem, wykrywane będą tylko uśmiechy na tej twarzy.