Wyś. podgl. na żywo

Określa, czy obrazy mają być wyświetlane na ekranie z widocznym efektem kompensacji ekspozycji, balansu bieli, [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny].

 1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Wyś. podgl. na żywo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Efekt ustawień Wł.:
Wyświetlanie podglądu na żywo w warunkach zbliżonych do tego, jak będzie wyglądało zdjęcie po zastosowaniu wszystkich ustawień. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz robić zdjęcia, sprawdzając rezultaty na ekranie podglądu.
Efekt ustawień Wył.:
Wyświetlanie podglądu na żywo bez efektów kompensacji ekspozycji, balansu bieli, opcji [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny]. Przy tym ustawieniu można łatwo sprawdzić kompozycję kadru.
Podgląd na żywo jest zawsze wyświetlany z odpowiednią jasnością, nawet w trybie [Ekspozycji ręcznej].
Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] na ekranie Live View będzie widoczna ikona .

Wskazówka

 • W przypadku stosowania zewnętrznych lamp błyskowych, np. studyjnych lamp błyskowych, podgląd może być zbyt ciemny w przypadku niektórych ustawień szybkości migawki. Po ustawieniu w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] opcji [Efekt ustawień Wył.], podgląd na żywo będzie jasny, aby można było łatwo sprawdzić kompozycję kadru.

Uwaga

 • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] nie można ustawić opcji [Efekt ustawień Wył.]:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Rozległa panorama]
  • [Film]
  • [Duża l. klatek na sek.]
  • [Wybór sceny]
 • Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wył.], jasność wykonanego zdjęcia będzie inna niż jasność podglądu na żywo.