Wersja

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia. Sprawdź wersję, gdy wypuszczane są aktualizacje oprogramowania opisywanego produktu itp.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wersja].

Uwaga

  • Operację aktualizacji można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej (3 kreski na symbolu akumulatora). Wskazane jest używanie dostatecznie naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie).