Przywołanie (Ustawienia fotograf.1/Ustawienia fotograf.2)

Pozwala zarejestrować obraz po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu, które zostały uprzednio zapamiętane poleceniem [/ Pamięć].

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji MR (Przywołanie pamięci).
  2. Naciśnij stronę lewo/prawo pokrętła sterowania lub obróć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednią liczbę, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
    • Zarejestrowane tryby lub ustawienia można również przywołać wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [/ Przywołanie].

Wskazówka

  • Aby przywołać ustawienia zapisane na karcie pamięci, wystarczy ustawić pokrętło trybu w pozycji MR (Przywołanie pamięci), a następnie wybrać odpowiedni numer naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Ustawienia zapisane na karcie pamięci z poziomu innego aparatu o tej samej nazwie modelu można przywołać z poziomu opisywanego aparatu.

Uwaga

  • Jeśli użyjesz opcji [/ Przywołanie] po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia mogą być anulowane. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.