Zebra

Zakreskowanie pojawi się na tej części obrazu, w przypadku której poziom jasności osiągnie ustawiony poziom parametru IRE. Ułatwia to ustawienie jasności.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Zebra] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WYŁ.:
Zakreskowanie nie będzie wyświetlane.
70/75/80/85/90/95/100/100+/ Niestandardowe1 /Niestandardowe2:
Regulacja poziomu jasności.

Wskazówka

  • W przypadku funkcji [Zebra] można zapamiętać wartości do kontroli prawidłowej ekspozycji lub prześwietlenia, jak również poziomu jasności. Domyślnie ustawienia do potwierdzenia prawidłowej ekspozycji i prześwietlenia są zapamiętane odpowiednio w pozycji [Niestandardowe1] i [Niestandardowe2].
  • Aby sprawdzić prawidłową ekspozycję, ustaw wartość standardową i zakres poziomu jasności. Zakreskowanie pojawi się na obszarach mieszczących się w ustawionym zakresie.
  • Aby sprawdzić stopień prześwietlenia, ustaw minimalną wartość poziomu jasności. Zakreskowanie pojawi się na obszarach z poziomem jasności równym ustawionej wartości lub od niej wyższym.

Uwaga

  • Wzór zebry nie jest wyświetlany na urządzeniach podłączonych za pośrednictwem HDMI.