AF z wykrywaniem fazy

Gdy w obszarze autofokusu znajdują się punkty AF z wykrywaniem fazy, w opisywanym produkcie wykorzystywany będzie kombinowany autofokus funkcji AF z wykrywaniem fazy i funkcji AF kontrastowy.

Uwaga

  • Gdy liczba F ustawiona jest powyżej wartości F8, nie można korzystać z funkcji AF z wykrywaniem fazy. Dostępna jest tylko automatyczna regulacja ostrości z pomiarem kontrastu.
  • Po ustawieniu w pozycji [ Format pliku] opcji [XAVC S HD], a w pozycji [Ust. nagrywania] opcji [120p]/[100p] nie można korzystać z funkcji AF z wykrywaniem fazy. Dostępna jest tylko automatyczna regulacja ostrości z pomiarem kontrastu.