Tryb ostrości

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

 1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej (A) i wybierz właściwy tryb.

Szczegóły dotyczące ustawień

S (Pojedynczy AF):
Opisywany produkt blokuje ostrość po zakończeniu procedury ustawiania ostrości. Używaj tej opcji, gdy obiekt się nie porusza.

A(Automatyczny AF):
Opcje [Pojedynczy AF] i [Ciągły AF] są przełączane zgodnie z ruchem obiektu. Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje, że opisywany produkt zablokuje ostrość na obiekcie po wykryciu, że jest on w bezruchu, i dalej będzie ustawiać ostrość na nim, gdy zacznie się on poruszać. W trybie zdjęć seryjnych, począwszy od drugiego zdjęcia w opisywanym produkcie automatycznie ustawiany jest tryb Ciągły AF.

C (Ciągły AF):
Urządzenie ciągle ustawia ostrość, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty do połowy. Tej opcji użyj, gdy obiekt porusza się. W trybie [Ciągły AF], sygnał dźwiękowy nie sygnalizuje ustawiania ostrości przez aparat.

DMF (Ostrość DMF):
Po przeprowadzonym automatycznym ustawianiu ostrości można wykonać precyzyjną regulację ręcznie, co pozwala szybciej ustawić ostrość na obiekcie niż w przypadku ręcznego ustawiania ostrości od samego początku. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

MF (Ostrość ręczna):
Ręczne ustawianie ostrości. Jeżeli nie można uzyskać ostrości na danym obiekcie przy użyciu autofokusu, należy skorzystać z ręcznego ustawiania ostrości.

 • Obróć czołowy pierścień obiektywu, aby ustawić ostrość ręcznie w trybie bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości lub w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Wskaźnik ostrości

(zapalony):
Obiekt jest ostry i ostrość jest zablokowana.

(miga):
Obiekt nie jest ostry.

(zapalony):
Obiekt jest ostry. Ostrość będzie stale regulowana zgodnie z przemieszczaniem się obiektu.

(zapalony):
Trwa ustawianie ostrości.

Ogranicznik zakresu ostrości

Gdy przełącznik ogranicznika zakresu ostrości jest nastawiony na „∞-3m”, aparat ustawia ostrość na obiektach w odległości co najmniej 3 m w trybie fotografowania z teleobiektywem (fotografowanie przy odpowiedniku ogniskowej 150 mm w aparacie małoobrazkowym (35 mm) lub większym). Funkcja ta pozwala szybciej ustawić ostrość na odległych obiektach, rezygnując z ustawiania ostrości na bliskich obiektach w trybie fotografowania z teleobiektywem.

Ikona wskazująca stan ogranicznika zakresu ostrości jest wyświetlana na monitorze.

: Ogranicznik zakresu ostrości nie jest stosowany. Aparat ustawia ostrość w całym zakresie odległości fotografowania.

: Stosowany jest ogranicznik zakresu ostrości. Aparat ustawia ostrość w ograniczonym zakresie, od około 3 m do nieskończoności.

 • Gdy przełącznik ogranicznika zakresu ostrości jest nastawiony na „∞-3m” w innym trybie niż teleobiektyw (fotografowanie przy odpowiedniku ogniskowej aparatu małoobrazkowego (35 mm) mniejszej niż 150 mm), pojawi się symbol i aparat będzie ustawiał ostrość w całym zakresie odległości fotografowania.

Obiekty, na których trudno ustawić ostrość w trybie autofokusu

 • Ciemne i dalekie obiekty
 • Obiekty o słabym kontraście
 • Obiekty za szkłem
 • Szybko poruszające się obiekty
 • Odbite światło lub lśniące powierzchnie
 • Migające światło
 • Obiekty oświetlone od tyłu
 • Systematycznie powtarzające się wzory, na przykład fasada budynku
 • Obiekty w obszarze ostrości o różnych odległościach ogniskowania

Wskazówka

 • W trybie [Ciągły AF] możesz zablokować ostrość, naciskając i przytrzymując przycisk blokady ostrości.
 • Po ustawieniu ostrości na nieskończoność w trybie ręcznego ustawiania ostrości lub trybie bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości, upewnij się, że ostrość jest ustawiona na wystarczająco odległym obiekcie, sprawdzając obraz na monitorze lub w wizjerze.

Uwaga

 • Nawet jeśli pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji S, A lub DMF, tryb ostrości zostanie przełączony na [Ciągły AF], w przypadku nagrywania filmów lub gdy pokrętło trybu jest ustawione na .
 • W zależności od warunków użytkowania, nawet jeśli przełącznik ogranicznika zakresu ostrości jest ustawiony na „∞ - 3 m”, najkrótsza odległość fotografowania może być nieco mniejsza lub większa niż 3 m.