Wskaźniki na wyświetlaczu

Z poziomu wyświetlacza w górnej części aparatu można ustawić czas otwarcia migawki i przysłonę, kompensację ekspozycji, kompensację błysku, czułość ISO, balans bieli, tryb pracy itp.

Czas otwarcia migawki/przysłona

Kompensacja ekspozycji/kompensacja błysku

Czułość ISO

Balans bieli

Tryb pracy

Poziom naładowania akumulatora

Pozostała liczba możliwych do zapisu zdjęć*

*Nawet jeśli liczba zdjęć do zapisu jest wyższa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.

Włączanie podświetlenia wyświetlacza

Naciśnij przycisk (Podświetlenie wyświetlacza) (A) w górnej części aparatu. Jeśli ponownie naciśniesz przycisk, podświetlenie wyświetlacza wyłączy się.