Brack.bal.bieli

W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy][Brack.bal.bieli].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Bracket balansu bieli: Lo:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z nieznacznymi zmianami balansu bieli (w zakresie 10MK-1*).
Bracket balansu bieli: Hi:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z dużymi zmianami balansu bieli (w zakresie 20MK-1*).

* MK-1 to jednostka określająca wydajność filtrów do konwersji temperatury barwowej o tej samej wartości co „mired”.

Uwaga

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.