Reproduktor Bar

Přední část

Ilustrace ukazující umístění jednotlivých částí na přední a horní straně reproduktoru Bar

 1. Tlačítko (napájení)

  Zapnutí reproduktorového systému nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.

 2. Tlačítko (výběr vstupu)

  Výběr vstupu pro přehrávání v reproduktorovém systému.

 3. Tlačítko BLUETOOTH

 4. Tlačítko (MUSIC SERVICE)

  Pokud jste v reproduktorovém systému přehrávali hudbu ze služby Spotify, stisknutím tohoto tlačítka můžete přehrávání obnovit.

  Toto tlačítko nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

 5. Tlačítka +/ (hlasitost)

 6. Horní reproduktory

  Výstup zvuku nahoru.

  Poznámka

  • Nepokládejte nic na horní reproduktor a nedotýkejte se ho neopatrně.
 7. Indikátor BLUETOOTH

  • Bliká rychle modře: pohotovostní režim párování
  • Bliká modře: probíhá pokus o připojení přes BLUETOOTH.
  • Svítí modře: připojení přes BLUETOOTH bylo navázáno.
 8. Displej na čelním panelu

 9. Snímač dálkového ovládání

  Reproduktorový systém ovládejte namířením dálkového ovládání na snímač dálkového ovládání.

Zadní část

Ilustrace ukazující umístění jednotlivých částí na zadní straně reproduktoru Bar

 1. IR opakovač

  Přenáší dálkový signál dálkového ovládání televizoru do televizoru.

 2. Konektor S-CENTER OUT

 3. Port (USB)

 4. Konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

  Televizor vybavený vstupním konektorem HDMI připojte pomocí kabelu HDMI. Reproduktorový systém je kompatibilní s funkcemi eARC a ARC. ARC je funkce, která vysílá zvuk z televizoru do AV zařízení, jako je reproduktorový systém, z konektoru HDMI televizoru. eARC je rozšíření funkce ARC, které umožňuje přenos objektového zvuku a vícekanálového obsahu LPCM, který nelze přenášet prostřednictvím funkce ARC.

 5. Konektor HDMI IN 1

 6. Konektor HDMI IN 2

 7. Vstup napájení

 8. Konektor TV IN (OPT)

 9. Konektor ANALOG IN