Nelze navázat připojení přes BLUETOOTH.

  • Ujistěte se, že na reproduktoru Bar svítí indikátor BLUETOOTH .
  • Ujistěte se, že připojované BLUETOOTH zařízení je zapnuté a že je na něm aktivovaná funkce BLUETOOTH.
  • Umístěte reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení blíže k sobě.
  • Znovu spárujte reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení. Je možné, že budete muset nejprve zrušit spárování s reproduktorovým systémem pomocí BLUETOOTH zařízení.
  • Může dojít k vymazání informací o párování. Znovu proveďte postup pro spárování.