Používání Sony | Music Center

Sony | Music Center je aplikace umožňující ovládání kompatibilních Sony audio zařízení pomocí mobilního zařízení, například chytrého telefonu nebo tabletu.


Podrobnosti o technologii Sony | Music Center naleznete na následující adrese.

https://www.sony.net/smcqa/

  1. Nainstalujte do mobilního zařízení bezplatnou aplikaci Sony | Music Center.
  2. Připojte mobilní zařízení prostřednictvím Wi-Fi k síti, ke které je připojen reproduktorový systém.
  3. Spusťte aplikaci Sony | Music Center.
  4. Postupujte podle pokynů v aplikaci Sony | Music Center.

Poznámka

  • Použijte nejnovější verzi aplikace Sony | Music Center. Pokud nemůžete reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení pomocí funkce BLUETOOTH propojit, odinstalujte aplikaci Sony | Music Center a zkuste navázat připojení pomocí funkce BLUETOOTH znovu.

Tip

  • Připojte mobilní zařízení k síti, ke které je připojen reproduktorový systém.