Nelze provést spárování.

  • Umístěte reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení blíže k sobě.
  • Ujistěte se, že reproduktorový systém není rušen zařízením využívajícím bezdrátové sítě LAN, jinými bezdrátovými zařízeními využívajícími frekvenci 2,4 GHz nebo mikrovlnnou troubou. Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které vytváří elektromagnetické záření, umístěte toto zařízení dále od reproduktorového systému.