Z volitelného reproduktoru není slyšet žádný nebo jen velmi tichý zvuk.

  • Stisknutím tlačítka SW (hlasitost subwooferu) + na dálkovém ovládání zvýšíte hlasitost subwooferu, stisknutím tlačítka REAR (hlasitost zadních reproduktorů) + zvýšíte hlasitost zadních reproduktorů.
  • Zkontrolujte stav bezdrátového připojení v nabídce [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Check wireless connection].
  • Vypněte noční režim.
  • Pokud změníte nastavení [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] z možnosti [Off] na [On], může trvat 1 minutu, než se začne ozývat zvuk.
  • Nahlédněte do návodu k použití volitelných zadních reproduktorů / subwooferu.