Obraz a zvuk ze zařízení připojeného k reproduktorovému systému není reprodukován televizorem, když reproduktorový systém není zapnutý.

  • Nastavte v reproduktorovém systému položku [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na hodnotu [On] a potom nastavte položku [Standby Through] na hodnotu [Auto] nebo [On].
  • Zapněte reproduktorový systém, potom přepněte vstup na zařízení, ve kterém přehráváte obsah.
  • Pokud jste připojili zařízení, která nebyla vyrobena společností Sony a která podporují funkci Ovládání zařízení HDMI, nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] na hodnotu [On].