[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]

[On]: Zapnutí připojení Wi-Fi reproduktorového systému.

[Off]: Vypnutí připojení Wi-Fi reproduktorového systému.


[Internet Settings]

Můžete nakonfigurovat nastavení sítě a zkontrolovat síťová připojení.


[Network Connection Status]

Můžete zobrazit aktuální stav připojení k síti.


[Software Update Notification]

[On]: Reproduktorový systém bude informovat o nejnovějších verzích softwaru.

[Off]: Vypnuto


[Auto Update Settings]

 • [Auto Update]

  [On]: Pokud systém není používán, software se automaticky aktualizuje mezi 2. a 5. hodinou ranní místního času podle nastavení položky [Time Zone]. Pokud pro položku [Network/Bluetooth Standby] použijete nastavení [Off], aktualizace softwaru se nainstalují po vypnutí systému.

  [Off]: Vypnuto

 • [Time Zone]

  Vyberte oblast/město.

Poznámka

 • V závislosti na konkrétní aktualizaci se může software aktualizovat i tehdy, když jste pro položku [Auto Update] nastavili hodnotu [Off].
 • Aktualizace softwaru se provádí automaticky během 11 dní od vydání nového softwaru.
 • Pokud aktivujete funkci Chromecast built-in, položka [Auto Update] se automaticky přepne na hodnotu [On].


[Privacy Setting]

Reproduktorový systém sbírá údaje o používání zařízení. Při nutnosti tohoto nastavení si přečtěte zásady ochrany osobních údajů a rozhodněte se, zda souhlasíte se sběrem údajů.

[Agree]: Tuto možnost vyberte, pokud souhlasíte se sběrem údajů.

[Do not agree]: Tuto možnost vyberte, pokud se sběrem údajů nesouhlasíte.

Tip

 • Pokud vyberete možnost [Agree], budete moci sběr údajů zastavit vybráním možnosti [Do not agree] nebo obnovením výchozího nastavení položky [Network Settings] pomocí funkce [Resetting].


[Chromecast built-in]

Můžete nastavit sdílení údajů o používání a potvrdit funkci Chromecast built-in.

 • [Share usage data]

  [On]: Informace související s používáním funkce vysílání jsou předávány společnosti Google.

  [Off]: Vypnuto

 • [About Chromecast built-in]

  Zobrazení referenčních adres pro funkci Chromecast built-in.