Když je televizor vybaven konektorem S-CENTER SPEAKER IN

Střední složku zvuku reproduktorového systému můžete reprodukovat pomocí televizoru jeho následujícím připojením.

  1. Propojte reproduktorový systém a televizor pomocí kabelu HDMI (součást balení).
  2. Propojte konektor S-CENTER SPEAKER IN na televizoru a konektor S-CENTER OUT na reproduktorovém systému pomocí kabelu pro režim středového TV reproduktoru (součást balení).

    Kabel pro režim středového TV reproduktoru (součást balení)

    Televizor

Poznámka

  • Ujistěte se, že jsou konektory řádně zapojeny.

Tip

  • Pokud délka kabelu pro režim středového TV reproduktoru není dostatečná, použijte volně prodejný stereofonní mini kabel.