Reproduktorový systém se nezapíná, ani když je zapnut televizor.

  • Nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On]. Televizor musí podporovat funkci Ovládání zařízení HDMI. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
  • Zkontrolujte nastavení reproduktorů televizoru. Napájení reproduktorového systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
  • Pokud se zvuk televizoru při posledním sledování televize ozýval z reproduktorů televizoru, je v závislosti na televizoru možné, že se reproduktorový systém při zapnutí televizoru nezapne.