Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním se synchronizační funkcí „BRAVIA

Synchronizace „BRAVIA“ je rozšířená funkce vyvinutá společností Sony na základě funkce Ovládání zařízení HDMI. Když připojíte zařízení kompatibilní se synchronizací „BRAVIA“, například televizor nebo přehrávač disků Blu-ray Disc, pomocí kabelu HDMI, můžete zařízení ovládat jejich vzájemným propojením mezi sebou.

Jak použít synchronizaci „BRAVIA

Synchronizaci „BRAVIA“ zapnete, když aktivujete funkci Ovládání zařízení HDMI v zařízení značky Sony.

Co můžete dělat se synchronizací „BRAVIA

Funkce Ovládání zařízení HDMI

  • Propojení napájení
  • Nastavení hlasitosti
  • Používání nabídky pomocí dálkového ovládání televizoru
  • Sledování jazyka
  • Funkce přehrávání jedním dotykem

Funkce zvukový režim / volba scény

Zvukový režim reproduktorového systému se bude automaticky přepínat podle nastavení funkce volby scény nebo zvukového režimu televizoru. Chcete-li tuto funkci použít, musíte nastavit režim zvuku na [Auto Sound].

Funkce ovládání domácího kina

Nastavení reproduktorového systému, nastavení režimu zvuku, přepínání vstupů atd. lze provést bez přepnutí vstupu TV.