Používání nabídky [Advanced Settings]

V nabídce [Advanced Settings] můžete upravit například nastavení obrazu nebo zvuku.

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].

  Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Advanced Settings].

 3. Vyberte položku nastavení.
  • [Speaker Settings]: Nastavení reproduktorů pro instalaci a připojení.
  • [Audio Settings]: Nastavení zvukového výstupu.
  • [HDMI Settings]: Nastavení rozhraní HDMI.
  • [Bluetooth Settings]: Podrobné nastavení funkce BLUETOOTH.
  • [System Settings]: Nastavení související s reproduktorovým systémem.
  • [Network Settings]: Podrobné nastavení pro internet.
  • [Resetting]: Obnovení výchozích nastavení reproduktorového systému z výroby.
  • [Software Update]: Aktualizace softwaru reproduktorového systému nebo volitelného subwooferu / zadních reproduktorů.