Přehrávání na připojeném AV zařízení

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte možnost [Watch], potom v hlavní nabídce vyberte vstup ([HDMI1] nebo [HDMI2]).
  • [HDMI1]: Zařízení, které je připojeno ke konektoru HDMI IN 1
  • [HDMI2]: Zařízení, které je připojeno ke konektoru HDMI IN 2

  Na televizní obrazovce se zobrazí obraz vybraného zařízení a zvuk bude vycházet z reproduktorového systému.

 3. Upravte hlasitost.

Tip

 • Vstup [HDMI1] nebo [HDMI2] můžete zvolit přímo stisknutím tlačítka HDMI1 nebo HDMI2 na dálkovém ovládání.