Nastavení Wi-Fi připojení pomocí zařízení se systémem iOS

Reproduktorový systém je kompatibilní s funkcí Apple Setup.

Pomocí této funkce lze reproduktorový systém připojit k síti, ke které je připojeno zařízení se systémem iOS, a to bez nutnosti zadat název sítě a heslo.

  1. Stiskněte HOME na dálkovém ovládání dodaném s reproduktorovým systémem.

    Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

  2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
  3. Vyberte možnost [Network Settings].

    Zkontrolujte, že je položka [Wi-Fi Connection] nastavena na hodnotu [On].

  4. Vyberte [Internet Settings] - [Next].
  5. Vyberte možnost [Use Apple Setup].
  6. Postupujte v zařízení iOS podle zobrazených pokynů.