Ruční připojení volitelného reproduktoru

Volitelný reproduktor se při zapnutí automaticky připojí k reproduktorovému systému. Podrobnosti naleznete v návodu k použití volitelného reproduktoru.

Pokud nelze volitelný reproduktor automaticky připojit k reproduktorovému systému, proveďte ruční připojení podle níže uvedených pokynů.

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
 3. Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

  Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Start manual linking].

 4. Na volitelném reproduktoru stiskněte tlačítko LINK.

  Indikátory napájení volitelného reproduktoru, na kterém jste stiskli tlačítko LINK, zablikají dvakrát opakovaně zeleně.

 5. Vyberte možnost [Start].

  Spustí se ruční připojení.

  Na televizní obrazovce se zobrazí proces připojení.

  Chcete-li zrušit ruční připojení, vyberte možnost [Cancel].

 6. Když se na volitelném reproduktoru, který chcete připojit, zobrazí [Connected], vyberte možnost [Finish].
 7. Stiskněte tlačítko (Enter).

  Je navázáno ruční spojení a indikátor napájení volitelných reproduktorů se rozsvítí zeleně.

Poznámka

 • Pokud použijete funkci [Start manual linking], možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] se automaticky nastaví na hodnotu [Manual].
 • K reproduktorovému systému se připojí pouze ty reproduktory, pro které byla v kroku 6 zobrazena zpráva [Connected]. Pokud není volitelný reproduktor správně připojen, proveďte operaci znovu od kroku 1.