Poslech zvuku multiplexového vysílání (AUDIO)

Když reproduktorový systém přijímá signál multiplexového vysílání Dolby Digital, můžete poslouchat zvuk multiplexového vysílání.

 1. Požadovaný audio signál vyberte opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO.

  Na televizní obrazovce se zobrazí audio signál.

  • [Audio: Main]: Je reprodukován zvuk hlavního jazyka.
  • [Audio: Sub]: Je reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
  • [Audio: Main/Sub]: Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru, vedlejší zvuk vychází z pravého reproduktoru.

Poznámka

 • Pro výstup zvuku Dolby Digital je nutné připojit televizor, který je kompatibilní s funkcí eARC nebo ARC, ke konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) pomocí kabelu HDMI (součást balení), případně jiná zařízení ke konektoru HDMI IN 1 nebo HDMI IN 2 pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).
 • Pokud konektor HDMI IN vašeho televizoru není kompatibilní s funkcí eARC ani s funkcí ARC, můžete zvukový výstup Dolby Digital zajistit připojením televizoru ke konektoru TV IN (OPT) pomocí optického digitálního kabelu (není součástí balení).
 • Když je vybrán vstup TV, audio signál se na televizní obrazovce nezobrazuje. V takovém případě můžete audio signál zkontrolovat na displeji na čelním panelu.