Používání hlavní nabídky

Propojením reproduktorového systému a televizoru pomocí kabelu HDMI lze hlavní nabídku zobrazit na televizní obrazovce.

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Stisknutím (nahoru) / (doleva) / (doprava) vyberte požadovanou kategorii a potom stiskněte (dolů) nebo (Enter).

  Položky vybrané kategorie se na televizní obrazovce zobrazují pod seznamem kategorií.

  • [Watch]: Výběr vstupu televizoru nebo AV zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému.
  • [Listen]: Výběr vstupu audio zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému, nebo hudební služby pro přehrávání v reproduktorovém systému.
  • [Setup]: Základní úvodní nastavení pomocí položky [Easy Setup] nebo různá pokročilá nastavení reproduktorového systému.
 3. Stisknutím (nahoru) / (dolů) / (doleva) / (doprava) vyberte požadovanou položku a potom stiskněte (Enter).

  Na televizní obrazovce se zobrazí vybraný vstup nebo nastavení.

  Na předchozí obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka BACK.